Wednesday, June 9, 2010

வெற்றி உனக்கு!

நண்பனே உன்னைச் சுற்றிலும்
எதிர்ப்புகள் இருக்கிறது
என்றால் தளராதே...
நீ சுறு சுறுப்புடன்
முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறாய்
என்பது அதன்
அர்த்தம் வெற்றி உனக்கு
தடைகள் தாண்டு நண்பா
அன்புடன் அப்புகுட்டி.

No comments:

Post a Comment