Monday, June 21, 2010

உன் எண்ணங்கள்.....
மலர்கள் மலர்வது வண்டுக்காக
நீ மலர்ந்தது எனக்காக
என் தேகத்தில்
குருதியாக அசைபவளே
என் உதிரம் கூட
உன் பெயதைத்தான் உச்செரிக்கிறது
இதை நம்ப முடியுமா
உன்னால்
காதலி ப்ளீஸ் என்னை காதலி

No comments:

Post a Comment